MIKIOSAKABE × PINK HOUSE

Photo: Renate Ariadne
Style: Ines Bizarro
Model: Mimiko Mcveigh
Makeup: Elaine Lynskey
Hair: Sky Cripps-Jackson