MIKIOSAKABE × PINK HOUSE

Photo: Renate Ariadne
Style: Ines Bizarro
Model: Mimiko Mcveigh
Makeup : Elaine Lynskey
Hair : Sky Cripps-Jackson